Gå til innholdet
Vi trenger flere fosterhjem - vil du bli en del av vårt team? Alle våre fosterforeldre får god opplæring og oppfølging. Bli med på fosterhjemskurs og se om dette er noe for deg og din familie.
jente-med-rod-genser
Illustrasjonsfoto
Kurskvelder
Alle kurskvelder er fra kl. 17.30-21.30 og holdes i Solstrandveien 27, Kopervik. 

Onsdag 13.mars: «Fosterhjemsarbeid» 
Onsdag 20.mars: «Tilknytning og omsorgsevne» 
Onsdag 27.mars: «Omsorgssvikt og utviklingstraumer» 
Onsdag 3.april: «Trygg base og traumebevisst omsorg»
Onsdag 10.april: «Brukermedvirkning» 
Onsdag 24.april: «Kursavslutning» 

Om fosterhjemskurset
Fosterhjemskurset er blitt en realitet på bakgrunn av den lange erfaringen CRUX Solstrand barnevernsenter har med å veilede og støtte fosterhjem og fosterbarn. Barn og unge som flytter i fosterhjem kommer vanligvis fra en hverdag som har vært fylt av rot, styr og kaos. Det meste har vært uoversiktlig og uforutsigbart. Noen har vært eksponert for rus i svangerskapet, andre igjen utsatt for vold eller trusler fra sine nærmeste.

Når de kommer i fosterhjem får de en ny hverdag preget av det motsatte. Dette kan være vanskelig å takle for disse barna.

Å være fosterhjem er meningsfylt og spennende, men også utfordrende og krevende. Gjennom fosterhjemskurset vil en få en grunnopplæring som gir dere bedre forståelse for hva det innebærer å være fosterhjem, og et godt grunnlag for beslutningen en skal ta om en ønsker å bli fosterhjem.

Målsetning for fosterhjemskurset  
- Få en innføring i fosterhjemsarbeid
- Bli bedre kjent med seg selv
- Bli kjent med fosterbarna
- Bli motivert til å bli fosterhjem

Tilbakemelding fra tidligere kursdeltakere

2.sitat.................................................................................................................................................................

Kurset har 6 samlinger
Fosterhjemskurset er delt opp i 6 samlinger hvor vi bl.a. gjennom foredrag, film, gruppearbeid og diskusjoner, gjennomgår ulike temaer knyttet til fosterhjemsarbeid.

Samling 1: Fosterhjemsarbeid
- Hva er et fosterhjem
- Kjenne til barnevernloven
- Hvilke krav stilles til fosterhjem i dag
- Hvorfor må noen barn flytte i fosterhjem
- Realistiske forventninger til det å være fosterhjem
- Om samarbeid, samarbeidspartnere og hvordan barnevernssystemet fungerer
- Om ulike planer i fosterhjemsarbeid
- Om samvær med biologisk familie

Samling 2: Tilknytning og omsorgsevne
- Normalutvikling hos barn
- Trygg tilknytning og betydningen av å vokse opp med trygg relasjon til sine omsorgspersoner
- Hvilke egenskaper og funksjoner hos omsorgspersonen fører til trygg og positiv utvikling hos barnet
- Vi må vite noe om normalutvikling for å kunne forstå hva barn utsatt for omsorgssvikt ikke har fått

Samling 3: Omsorgssvikt og tilknytningsforstyrrelse
- Hva er omsorgssvikt? Vi lærer om ulike former for omsorgssvikt og hvilke konsekvensene det kan få for barnet
- Kunnskap om ulike tilknytningsmønster og tilknytningsforstyrrelser og hvordan dette kan prege barnas forhold til fosterforeldre, søsken og venner.

Samling 4: Trygg base
- Hvordan kan en som fosterfamilie møte fosterbarnet på en trygg måte og legge til rette og hjelpe barnet til tilhørighet og trygghet i fosterhjemmet?
- Samtale med barn
- Relasjonskompetanse - bli kjent med viktige elementer i relasjonsarbeid

Samling 5: Brukermedvirkning og metode
- Hva er brukermedvirkning
- Hvorfor er brukermedvirkning så viktig for fosterbarn
- Bli kjent med metoder og verktøy som kan hjelpe oss å fremme brukermedvirkning i det daglige arbeidet med barnet

Samling 6: Kursavslutning
- Hvordan kan egne biologiske barn oppleve det å få et fosterbarn inn i familien. Bevisstgjøring rundt hvordan et fosterhjemsoppdrag påvirker alle i familien, med særlig fokus på de biologiske barna
- Vi får besøk av fosterforeldre, biologiske barn, tidligere fosterbarn eller andre som kan fortelle om sine erfaringer, hvor en som kursdeltaker kan stille spørsmål som en lurer på
- Veien videre fra fosterhjemskurs til mulig fosterbarn flytter inn hos deg/dere
- Motivert til å bli fosterhjem

Etter hver kurssamling vil en få utlevert hjemmeoppgaver som en skal jobbe med sammen som par/ familie. Oppgavene vil omhandle temaene vi har vært gjennom på kurset. Oppgavene vil hjelpe en til å bli bedre kjent med seg selv, sin egen tilknytningserfaring og sine egne styrker og sårbarheter i møtet med fosterbarnet.
.....................................................................................................................................................................................

Lønn og annet
Fra kr. 407 334,- til kr. 509 168,-
Utgiftsgodtgjørelse ca kr. 100.000,-
Pensjons- og forsikringsordning
Det må framlegges politiattest før tiltredelse.
...................................................................................................................................................................................

Kontaktperson

Ann-Mari Larsen
Fagkonsulent
Tlf. 936 67 162
am.larsen@stiftelsencrux.no

Er du interessert i å være med på kurs må du gjerne kontakte oss. Kurset er gratis
og helt uforpliktende.
......................................................................................................................................................................................

CRUX Solstrand barnevernsenter har lang erfaring innenfor barnevernfeltet. Helt siden
1920-tallet har det vært barnehjem i Solstrandveien 31 i Kopervik. Tidlig på 1980 tallet ble barnehjemmet omgjort til akutt- og utredningsinstitusjon. I 1988 fikk Solstrand sine første beredskapshjem og i 1995 sitt første fosterhjem. Solstrand har siden den gang hatt en egen fosterhjemsavdeling i Kopervik, og vi har mellom 25-30 fosterhjem og beredskapshjem knyttet til oss.
Oppdatert