Gå til innholdet
Søknad rettes til CRUX Solstrand barnevernsenter ved inntaksansvarlig eller avdelingsleder.
Inntaksansvarlig
Kristin Lund Odland 
Avdelingsleder
Telefon: 975 81 398
k.l.odland@stiftelsencrux.no

Akutthenvendelser
Ring mobil 906 62 195   
Du kan ringe vår vakttelefon hele døgnet.

Oppdatert