Gå til innholdet
Vi skal bistå kommunen i særlig utfordrende saker.
sol-cfb0218
Illustrasjonsfoto

Vi gir tilbud om tiltak knyttet til utredning- og endringsarbeid overfor vanskeligstilte familier der hovedmålgruppen er 0 til 6 år. I tillegg gir vi veiledning av fosterhjem, både individuelt og i grupper. Avdelingen tar oppdrag for kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Avdelingen tilbyr ulike tjenester for kommunale barneverntjenester:
- Utredning/omsorgsvurderinger        
- Veiledning til familier    
- Oppfølging av familier etter opphold ved Foreldre & Barn avdelingen    
- Veiledningstilbud til familier med eldre barn enn målgruppen for Foreldre & Barn avdelingen    
- Tilbud til familier som har fått avslag om plass ved foreldre og barn avdelingen
- Veiledning, opplæring og oppfølging av kommunale fosterhjem.

Henvendelser rettes til:
Avdelingsleder Hilde Døssland
h.dossland@stiftelsencrux.no 
Tlf. 917 30 086

Oppdatert