Gå til innholdet
Vår viktigste oppgave er å gi barna omsorg og en trygg hverdag i den perioden de skal bo hos oss.
Bildeforslag-2
Illustrasjonsfoto
Iblant er det vanskelig å være foreldre
Det å være mor og far gir mange gleder, men det kan også være vanskelig. Når barn flytter til CRUX Solstrand barnevernsenter er situasjonen for noen foreldre preget av oppgitthet, redsel eller sinne. Andre kan føle en lettelse over å ha fått hjelp. 

Ved innflytting og tiden etterpå

For barna er det viktig å opprettholde kontakten med foreldrene. Barneverntjenesten setter opp en avtale om hvor og når samvær skal finne sted. Det er også av stor betydning at barna får anledning til å treffe andre familiemedlemmer og venner mens de bor hos oss.

Hovedkontakt
Barn kan bli boende i noen dager, uker, måneder eller over lengre tid. Vi mange voksne som deler på ansvaret, men det er èn person som vil ha hovedansvaret for barnet. Dette kaller vi for en hovedkontakt. Hovedkontakten har kommunikasjon med skolen, og passer på at barnet får informasjon om hva som skal skje og hvor lenge han/hun skal bo på CRUX Solstrand barnevernsenter. Hovedkontakten vil også holde foreldrene orientert om hvordan det går.

Skole
Barna fortsetter som oftest på den skolen de gikk på før de kom til oss. Hvis dette er en skole som ligger langt fra Kopervik, vil de enten bli kjørt på skolen, eller de tar taxi/buss. Enkelte ganger bytter barna til en av de skolene som ligger i nærheten av våre lokaliteter.

Utredning
I løpet av oppholdet skriver vi en rapport til barneverntjenesten. I rapporten beskriver vi barnet og hvilken hjelp vi mener at barnet deres trenger. Rapporten vil bli presentert for foreldrene.

Møter
Foreldre, saksbehandler fra barneverntjenesten, og de som er ansvarlige for barnet på CRUX Solstrand barnevernsenter, møtes ca. hver fjerde uke. Dette kaller vi for ansvarsgruppemøter. Her har foreldrene anledning til å ha med advokat eller annen person som kan være til hjelp. I ansvarsgruppemøtene blir det orientert om hvordan barnet har det, og det blir samtaler om barnets situasjon.

Taushetsplikt
Alle våre ansatte har taushetsplikt. Samtidig er vi pliktige til å informere barnevernstjenesten om barnas situasjon og om andre forhold av betydning.
Oppdatert