Gå til innholdet
Jente
Illustrasjonsfoto
Fosterhjem og Beredskapshjem
Som fosterhjem hos oss kan du være barnevernsarbeider i eget hjem. Dette er et fulltidsengasjement og lønnes etter utdanning og erfaring. Dere vil møte små og store utfordringer og mange gleder. Vi forplikter oss til å løse utfordringene sammen med dere, blant annet gjennom:

- Opplæring
- Tett oppfølging og veiledning
- Avlastning i ferier, helger og ukedager
- Faglig og sosialt fellesskap med våre fosterhjem
- Beredskap

Det må framlegges politiattest før tiltredelse.

Lønn
Fra kr. 350.000,- til kr. 468.000,-
Ugiftsdekning ca kr. 90.000,-
Pensjons- og forsikringsordning

Kontaktperson
Kristin Lund Odland
Avdelingsleder
Tlf. 975 81 398
k.l.odland@stiftelsencrux.no

...............................................................................................................................................................................

Avlastningshjem og miljøterapeuter
For å styrke tilbudet i familiene våre, søker vi avlastningshjem og miljøterapeuter

Dere vil høre til i et arbeidsfellesskap hvor målet er å leve opp til vår visjon: Det finnes alltid muligheter. Vi tror resultatene blir best når det faglige og det ”vanlige” virker sammen. Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett.

Kontaktperson
Kristin Lund Odland 
Avdelingsleder
Tlf. 975 81 398
k.l.odland@stiftelsencrux.no
...............................................................................................................................................................................

Beredskapshjem for barn 0–18 år
Vi søker etter familier som kan ta i mot et eller to barn/ungdom i kortere perioder.
Som beredskapshjem vil dere møte på små og store utfordringer, og mange gleder. Vi forplikter oss til å løse utfordringene sammen med dere blant annet gjennom:

- opplæring
- tett oppfølging og veiledning fra fagkonsulent
- friperiode etter plassering
- veiledning og fellesskap med de andre familiene våre

En voksen må ha dette som fulltidsengsjement og kan ikke ha ordinært arbeid ved siden av. Det bør ikke være barn under 12 år i familien.

Lønn
Fra kr. 350.000,- til kr. 468.000,-
Ugiftsdekning ca kr. 90.000,-
Pensjons- og forsikringsordning

Vi har også behov for:
Beredskapshjem for barn 0-18 år ved ekstra behov
Vi ønsker å knytte kontakt med familier som kan inngå kortvarige avtaler som beredskapshjem når ordinære tiltak er i bruk.

Støttefamilier
For å styrke tilbudet til familiene våre, søker vi støttepersoner og støttefamilier.

Kontaktperson
Kristin Lund Odland 
Avdelingsleder
Tlf. 975 81 398
k.l.odland@stiftelsencrux.no
...............................................................................................................................................................................

Er du interessert i noen av stillingene? Send oss din CV og litt om deg selv til:
Solstrand Barnevernsenter
Postboks 15, 4291 Kopervik
eller til Kristin Lund Odland.
Oppdatert