Gå til innholdet
dsc_0332
CRUX stiftelsen Rostad driver en barnevernsinstitusjon i Inderøy, som er et tilbud for barn og unge i alderen 13-19 år med store omsorgsbehov. Vi arbeider på oppdrag for Bufetat og kommuner, og har en avtale om 20 institusjonsplasser. Ungdommene kommer hovedsakelig fra Region Midt Norge.

Vi har også eget grunnskoletilbud gjennom Rostad Skole A/S som eies av CRUX stiftelsen Rostad, men drives på selvstendig grunnlag. 

Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert