Gå til innholdet
minka-med-lys-korrekt-mal-og-ill.foto
CRUX Styve Gard gir behandling, oppfølging og omsorgstiltak til barn og ungdom i alderen 10–18 (23) år, som av ulike årsaker trenger støtte og hjelp. Vi arbeider i hovedsak på oppdrag for Bufetat, Oslo kommune, Bergen kommune og omegnskommuner til Bergen.

Vi har et bredt og helhetlig tilbud til ungdom. CRUX Styve Gard tilbyr behandling i institusjon, rekruttering og oppfølging av forsterkede fosterhjem, ettervernstiltak og hjemmebaserte hjelpetiltak. I tillegg kan vi tilby individuelt tilpasset avlastning til foreldre og fosterhjem.

Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert