Gå til innholdet
Vi tilbyr oppfølging av deg som bor hjemme eller på hybel. Koordinatoren din samarbeider med saksbehandler og andre i nettverket ditt.
jente-inntil-murvegg
Illustrasjonsfoto
Koordinator
Ved oppstart får du tildelt en koordinator. Når vi skal finne koordinator til deg, forsøker vi å velge en som du kan passe godt sammen med, og som vi vet kan mye om de tingene du trenger hjelp til.

Koordinatoren din har ansvaret for oppfølgingen, og samarbeider med saksbehandleren din og andre i nettverket ditt som f.eks foreldre og skole. Alle koordinatorer har en egen mobil som du og familien din kan nå koordinator på, når dere har behov for det.

Hverdagen med oppfølging
I snitt har de fleste ungdommene oppfølging 8 timer i uken. Hva disse timene fylles med vil variere etter hva du har behov for. Dette finner du, saksbehandler og koordinator ut av sammen. Når dere er blitt enige om hvordan din oppfølging skal være, lager du og koordinator en handlingsplan. I denne skriver dere ned hva som er målene for oppfølgingen og hvordan dere skal jobbe for å nå disse målene.

Aktiviteter
I oppfølgingsavdelingen er det alltid mange aktiviteter som du kan være med på. Hva du ønsker å være med på er helt opp til deg selv. Alle aktivitetene er gratis. Vi ordner også med utstyr hvor dette trengs. Eksempler på aktiviteter er: Trening i Fantofthallen (klatring, squash, styrketrening, ballspill), kino, turer, fisking, kajakkpadling, pizza og film, jule- og påskeverksted, paintball, bading og grilling m.m.

Vi har også tilbud om en fellesaktivitet i måneden. I skolens sommerferie har vi to fellesaktiviteter i uken.

Gruppetilbud
Vi tilrettelegger for ulike aktiviteter der du treffer andre ungdommer som du kan gjøre kjekke ting sammen med. Kanskje du har som mål i planen din at du skal trene på å være sammen med andre? Vi sørger for at gruppene våre skal være en trygg plass å være i. Det er alltid flere voksne tilstede.

Musikkverksted 
Musikkverkstedet er et tilbud der ungdommene onsdag ettermiddager får opplæring i instrumenter og musikkprogrammering på data. Gruppen har også fokus på samspill i band eller mindre grupper og de prater og lytter til musikk. 

Kreativ gruppe
Treffpunkt en dag i uken hvor målet er at du skal få lov å utrykke deg kreativt ved å male/tegne, eller ved hjelp av andre kunstneriske uttrykksformer. Det er ingen krav til at du må ha kunstneriske talent for å være med. Gruppen ledes av tre koordinatorer. En av lederne for gruppen holder på med en masteroppgave om bruk av kunst i sosialt arbeid. Gruppen kan også benyttes av barn og unge som av ulike grunner i en periode står uten dagtilbud.

Jentegruppe
Jentegruppen møtes en ettermiddag i uken. Vi starter alltid med at et måltid sammen. Deltakerne har stor grad av påvirkning på hvordan aktivitetene skal være. Treffene varierer mellom samtale om et aktuelt tema, avspenningsøvelse (pilates) eller aktivitet (sminking, tur, kino e.l). Jentegruppen er et tilbud til jenter som har behov for sosial trening og/eller sosialisering i en liten gruppe. Gruppen ledes av fire kvinnelige koordinatorer. En av koordinatorene har videreutdanning i psykisk helsearbeid.  

Sosial kompetansetrening
I denne gruppen trener vi sammen på å bli sterkere i møter med andre mennesker og i oss selv. Gruppen treffes en gang i uken i 10 uker, og gjennom øvelser og diskusjoner jobber vi sammen for å kunne mestre vårt liv enda bedre. Kurset passer for deg som noen ganger synes det er vanskelig å vite hva du skal gjøre når du treffer andre mennesker, eller havner i konflikter, eller bare vil bli litt modigere.

Målet med sosial kompetansetrening er å øke ungdommenes sosiale kompetanse gjennom opplæring av sosiale ferdigheter, emosjonsregulering og evnen til moralsk resonnering. Kurset inneholder både elementer i fra ART og sosial persepsjonstrening. Kursene våre har plass til mellom 8-10 ungdommer. 

Kompetansetrening i familier
Vi tilbyr også sosial kompetansetrening inn mot familier. Opplegget blir skreddersydd til den enkelte familie, og timene gjennomføres hjemme hos familien. 

Hybeltrening 
Vi har lang erfaring og mye kunnskap om å gi oppfølging og veiledning til ungdom som skal flytte i egen bolig. Hovedfokus i dette arbeidet er å lære deg som skal flytte for deg selv grunnleggende ting ved det å bo: 

• Økonomistyring i egen bolig
• Å ha det godt i egen bolig; hvordan takle ensomhet og sette grenser for seg selv
• Kostholdsveiledning, renhold og hygiene
• Fokus på dagtilbud og sunne fritidsaktiviteter; betydningen av en meningsfull hverdag
• Psykisk helse

Oppfølging for deg med rusproblemer
Noen av verktøyene vi benytter i arbeidet med ungdom som har rusproblematikk er:

• Aktivt arbeid med bevisstgjøring, informasjon om hvordan rusmidler kan skade deg
• Motivasjonsarbeid ved bruk av motiverende samtaler og belønningssystemer
• Ulike kontrolltiltak som urinprøvetaking etter avtale med barneverntjenesten
• Struktur og forutsigbarhet i ungdommens hverdag
• Høyt fokus på skole/arbeid og aktivisering
• Fokus på positivt vennenettverk

Oppfølging for deg med psykiske vansker
Mange har ulike utfordringer i forhold til psykisk helse. Det kan dreie seg om redsel for å gå på skole, følelse av ensomhet, redsel for å være sammen med andre, angst, depresjon m.m.

Vi kan bidra til at du kan få en litt bedre hverdag og har tilgjengelige voksne som du kan prate med om dine utfordringer. Kanskje dere sammen kan lage en plan for å trene på det som er vanskelig?

Noen ungdommer trenger å få hjelp av helsesøster på skolen, psykolog eller andre for å få takle de utfordringer en strever med. Vi har god oversikt over hjelpeapparatet og kan bistå slik at du får hjelp av noen som er gode på nettopp det du sliter med.

Oppdatert