Gå til innholdet
Vi gir tilbud om bo, omsorgs- og behandlingstilbud til ungdom i alderen 13-20 år. 
ung-mann-med-rodt-har
Illustrasjonsfoto
CRUX oppvekst - institusjon har flere mindre avdelinger hvor det bor mellom 1-5 ungdommer mellom 15-20 år på hver avdeling.

Vi har to avdelinger i Ytre Arna og Conrad Mohrsvei (nær Bergen sentrum) til barn og ungdom som flytter til oss via barnevernlovens § 4-12 og §4-4, 6. ledd. med bakgrunn i omsorgssituasjonen i hjemmet. Totalt har vi ni plasser fordelt på de to avdelingene.

Vi har tilbud i fem avdelinger til ungdom som kommer til oss via barnevernslovens §§4-24 og 4-26. Ungdommen har et symptombilde som kan inneholde antisosial atferd, kriminalitetsproblematikk, svak impulskontroll, rus eller annen normbrytende atferd. Tre av disse bofellesskapene ligger på Vestlandet i området Voss kommune. To avdelinger ligger på Nesodden utenfor Oslo. CRUX Styve Gard har totalt 18 plasser fordelt på de fem avdelingene for disse plasseringene.

Et viktig element hos oss er små enheter for å kunne tilby trygghet, omsorg, vekst og utvikling. Alle avdelingene bygger på individuelt tilrettelagte tilbud. Nærhet til de voksne i hverdagen er viktig. Husene skal se ut som vanlige hjem og det skal foregå vanlige hverdagsaktiviteter som gjenspeiler et ordinært hjem.

Alle voksne jobber medleverturnus og bor sammen med ungdommene i perioder. Denne nærheten til ungdom i perioder og muligheten dette gir til relasjonsetablering, oppleves som en sterk kilde til gjensidig motivasjon for endrings og utviklingsarbeidet til hver enkelt ungdom.
Avdelingenes utforming skal gi gode muligheter for fysisk å dele ungdomsgruppen opp i perioder der dette er nyttig for individuelle behov eller for å ivareta trygghet og trivsel for alle på avdelingen.

Hverdagen når du bor hos oss 
Det kan være både spennende og utfordrende å bo sammen med andre ungdommer og voksne, enn dem man vanligvis omgås.

Å bo i et av våre bofellesskap vil på mange måter kunne se likt ut som å bo i en hvilken som helst annen liten eller stor familie. Ungdommen går på skole og fritidsaktiviteter, det er middag og leksearbeid og det er tv og/eller besøk av venner på kveldene.

Det vil imidlertid også være perioder der en eller flere av de som bor hos oss har det krevende i forhold til ulike ting de opplever som vanskelige. Når ungdommene ikke har det bra kan dette få ulike uttrykk. For noen er det tristhet og ønske om å ikke være med noen men bare være alene på rommet, for andre er det sinne og ønske om å komme seg vekk og ut. De voksne skal alltid være der med nærhet, kjærlighet og kunnskap for å sørge for å hjelpe og gjøre alle trygge.

En gang i uken har vi planleggingstreff med alle som bor sammen på huset. En kveld i uken drar vi gjerne sammen på en fritidsaktivitet. De som bor hos oss har jevnlige samtaler med sin hovedkontakt, og får også tilbud om time hos psykolog.

Vårt løfte til ungdommene: Vi vil deg vel og heier på deg.

Vårt løfte til foreldre og pårørende: Du kan stole på oss.

Vårt løfte til samarbeidspartnere: Sammen lykkes vi.
Oppdatert