Gå til innholdet
Avdeling Arna er lokalisert i Ytre Arna i Bergen kommune.
avdeling-arna
Boligene ligger i et byggefelt med flott beliggenhet. 
Avdelingen har 3-4 plasser og holder til i to hus i et boligfelt. Den er spesielt godt egnet for ungdom som trenger et tett, lite miljø med få personer å forholde seg til. Dagtilbudet på avdelingen er arbeid eller skole.

Vi legger vekt på følelsen av å fungere tilnærmet lik en familie. Boligene er et hjem for ungdommen innenfor gitte rammer.
Oppdatert