Gå til innholdet
blylagveien-institusjon
Vi har gode lokaler og flott beliggenhet på Nesodden. 
Avdeling Nesodden er lokalisert i Nesodden kommune i Akershus, men er en avdeling under CRUX Styve Gard. Avdelingen består av:

Blylaget
Behandlingsavdeling med plass til 4-5 ungdommer

Marikloppa
Ene-tiltak med plass til en ungdom med ekstra behov for skjerming og tett voksenkontakt.

Begge avdelingene drives miljøterapeutisk med ekstra fokus på brukermedvirkning og omsorg.
Hos oss ønsker vi at ungdommene skal føle seg som en del av et hjem.
Oppdatert