Gå til innholdet
CRUX Styve Gard ligger i Voss kommune i Hordaland. 
Hage og grill
Gården ligger vakkert til på Evanger i Voss.
CRUX Styve Gard er et gammelt gårdstun med tilhørende gårdsbruk i en bratt li på Evanger. Gården og naturen rundt blir brukt som en naturlig del av behandlingen. Daglig struktur med deler av dagen til fysisk arbeid har vi tro på at kan være med å rydde opp i det indre kaoset som de fleste ungdommene har når de kommer til oss.

Hovedmålsettingen vår er å komme i en god behandlingsposisjon til ungdommene og få stoppe/ modifisert uønsket atferd. Ungdommene får skoletilbud på Voss. De kan få tilrettelagt undervisning med egne lærere, eller gå inn i en vanlig skoleklasse.

CRUX Teigdalsveien
Avdelingen ligger ved Evangervannet og blir brukt til ulike formål. Den har blant annet en treningshybel i kjelleren for ungdom som snart skal flytte for seg selv. CRUX Teigdalsveien kan også benyttes til enetiltak, samt inntaksturer og til utluftningsturer for ungdom som er i en sårbar fase.
Oppdatert