Gå til innholdet
På CRUX Styve Gard tar vi fortløpende i mot skriftelige søknader.
P1030107

Inntak til institusjonene
Alle inntak til institusjonene starter via barneverntjenesten der barnet/ungdommen bor. Henvisningene går via enhet for inntak hos Bufetat i barnets region. 

For ungdom som bor i Oslo
Henvisning/forespørsel via Søknadsseksjonen, mottaksavdelingen i Bufetat.

Fosterhjem
Søknader om fosterhjem skjer via inntaksavdeling hos Bufetat i barnets region.

Oppfølgingsstiltak og hjemmebaserte tjenester 
Søknad om hjemmebaserte tiltak kan sendes direkte fra barneverntjenesten der familien/barnet bor.

Oppdatert