Gå til innholdet
Vil du fylle et liv med mening? Da kan du bli et fosterhjem.
jente på tog
Stiftelsen CRUX arbeider for å gi unge mennesker som av ulike årsaker er under omsorg av barnevernet, et stabilt hjem preget av raushet, tydelighet, tålmodighet og gode rammer. Som fosterhjem vil dere kunne gi barn og ungdom et varig omsorgstilbud, ekstra støtte og oppfølging i hverdagen. Du/dere vil møte mange gleder og små og store utfordringer. Tilbudet tilpasses det enkelte barn og den enkelte familie med ulike støttetiltak.

Vi søker
CRUX Styve Gard søker etter deg/dere som kan gi barnet/ungdommen omsorg, gode rammer, tett oppfølging og støtte. Deg som ønsker å bidra til videreutvikling på en sunn og positiv måte. For å bli fosterforeldre må en ha god helse, en stabil familiesituasjon, være motivert, løsningsorientert og villig til å ta i mot veiledning. Egnethet vektelgges.

Familier med en annen kulturell bakgrunn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr
  • Opplæring
  • Regelmessig veiledning
  • Tett kontakt og oppfølging fra fagkonsulenter
  • Fosterhjemssamlinger
  • Beredskapsordning hele døgnet
  • Avlastnings- og ferieordning
  • Forsterkningstiltak etter behov
  • Arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning
  • Pensjon og forsikring

Opplæring og oppfølging
Søkerne får opplæring og går gjennom en godkjenningsprosess hvor politiattest må legges frem. Familiene får tett oppfølging og veiledning fra våre avdelingsleder i Fosterhjemsavdelingen. Oppfølging skjer ved besøk i hjemmet, på telefon og gjennom veilednings- og opplæringssamlinger. Hjemmene kan ta kontakt når de har behov.

Ferie og avlastning
Hjemmene har faste ferie- og avlastningsordninger.

Økonomisk godtgjøring
Fosterhjem og beredskapshjem i stiftelsen CRUX er heltidsengasjement og lønnes etter utdanning og erfaring. I tillegg mottar fosterhjemmet utgiftsgodtgjørelse. Vi tilbyr pensjons- og forsikringsordning.

Kontakt oss
Ta gjerne kontakt med fosterhjemsavdelingen for en uformell prat. Da kan du finne ut om dette er noe som passer for deg og din familie.

Send søknad
Ønsker du å søke om å bli fosterhjem ved CRUX Styve Gard så send søknaden her.
Oppdatert