Gå til innholdet
CRUX Styve Gard yter helhetlige behandlings- omsorgs- og hjelpetiltak til barn og unge med sammensatt problematikk. Våre oppdragsgivere er BUF-etat, Barne- og familieetaten i Oslo kommune samt Bergen kommune.
rafting 3
Vi er glad i friluftslive på CRUX Styve Gard. 

Vårt fokus er å gi god omsorg, behandling og hjelpetiltak til barn- og unge mellom 15 og 20 år som har behov for våre tjenester. Vi ønsker å være der for deg. 

Vi setter fag høyt og har gode og kompetente medarbeidere som har lang erfaring og faglig tyngde i å jobbe med barn- og unge med ulike utfordringer.

Våre tilbud
Institusjon
Vi har flere mindre institusjonsavdelinger for ungdom som har behov for behandling etter atferdsparagrafene 4-24 og 4-26. Vi er lokalisert i Nesodden kommune samt har tre avdelinger i Voss kommune. På avdeling Marikloppa (Nesodden) tilbyr vi enetiltak.

I Bergen har vi to omsorgsavdelinger etter bvl. §4-6 6. ledd og §4-12.

Familiehjem og avlastning
Fosterhjemsavdelingen vår tilbyr forsterkede familiehjem. I disse hjemmene får barnet/ ungdommen mulighet til å bo i en familie der en av de voksne blir frikjøpt for å kunne gi barnet/ ungdommen den omsorg og trygghet som barnet har behov for.

Vi har også en avlastningsavdeling hvor vi avlaster forsterkede familiehjem som har behov for avlastning/ støtte.

Hjemmebaserte hjelpetiltak - ettervernstiltak
Vi gir tilbud om ettervern til alle ungdommer som har bodd i våre institusjoner eller familiehjem. Avdelingen tilbyr også hjemmebaserte oppfølgingstiltak til barn- og unge med sammensatt problematikk. Vi samarbeider med foreldre, barneverntjeneste, skole, psykisk helse m.m.

Målsetting
Vårt mål er å styrke ungdom til å møte fremtiden som et helt menneske, og få et godt liv. Med et godt liv mener vi et liv der det tas hensyn til livsutfoldelse og utvikling etter den enkeltes interesser og forutsetninger innenfor de normer og regler som samfunnet setter for oss.

Kompetanse
Våre medarbeidere har høy faglig og menneskelig kompetanse, samt lang erfaring med å jobbe med barn- og unge. Vi jobber for å stadig bli bedre som fagpersoner og medmennesker. Dette gjør vi sammen med ungdommene (Barnevernproffene), gjennom faglig utviklingsarbeid og å trene på ferdighetene våre. Vi evaluerer våre kompetanseplaner jevnlig.

Brukermedvirkning
Ungdommene skal i størst mulig grad være aktør i egen utvikling. Dette innbefatter deltakelse i planlegging av aktiviteter og gjøremål i hverdagen, og deltakelse i handlingsplanarbeidet med utarbeiding av konkrete mål og tiltak. Ungdommen skal ha tilbud om å delta i ansvarsgruppemøtene sine.

Beliggenhet
Administrasjonen vår, samt fosterhjemsavdelingen og oppfølgingsavdelingen vår er lokalisert i sentrum av Bergen. Vi har institusjons- og avlastningsavdelinger i Bergen, Voss og Nesodden kommune.

Historikk
Virksomheten ble etablert i 1989 som et kollektiv for ungdom med rus og atferdsproblematikk. Vi har siden etableringen utviklet oss til å gi gode og helhetlige individuelle tilbud til målgruppene våre. I dag er vi en stor virksomhet med rundt 100 ansatte og gir et tilbud til nesten 100 ungdommer i institusjon, forsterkede familiehjem, avlastningsbolig og i hjemmebaserte hjelpetiltak.

Oppdatert