Gå til innholdet
Vi ønsker å gi kunnskap og veilede i vanskelige tema, både til enkeltpersoner og familier.  
11918926_888595784522442_5216872434434042186_n[1]
Ungdommene bruker blant annet maling som sin uttrykksform. 
Sosial kompetansetrening
Målet med sosial kompetansetrening er å øke ungdommenes sosiale kompetanse gjennom opplæring av sosiale ferdigheter, emosjonsregulering og evnen til moralsk resonnering. Kurset inneholder både elementer i fra ART og sosial persepsjonstrening. Kursene våre har plass til mellom 8-10 ungdommer.

Kompetansetrening i familier
Vi tilbyr også sosial kompetansetrening inn mot familier. Opplegget blir skreddersydd til den enkelte familie og timene gjennomføres hjemme hos familien.
  
Kreativ gruppe
Målet med gruppen er at barn og unge skal få lov til å «fortelle» sin historie gjennom å male/tegne eller ved hjelp av andre kunstneriske uttrykksformer. Gruppen ledes av tre koordinatorer. En av lederne for gruppen holder på med en masteroppgave om bruk av kunst i sosialt arbeid. Gruppen kan også benyttes av barn og unge som av ulike grunner i en periode står uten dagtilbud.

Jentegruppe
Jentegruppen er et tilbud til jenter som har behov for sosial trening og/eller sosialisering i en liten gruppe. Gruppen ledes av fire kvinnelige koordinatorer. En av koordinatorene har videreutdanning i psykisk helsearbeid. Jentegruppen har faste treff hver torsdag. Treffene varierer mellom å treffes for å snakke om et oppsatt tema, gjøre en aktivitet sammen eller utføre pilatestrening. I forkant av treffene blir det servert varm mat for å skape en positiv og lun ramme rundt treffene.

Musikkverksted
Musikkverkstedet er et tilbud til ungdommer om opplæring i instrumenter og musikkprogrammering på data. Gruppen har også fokus på samspill i band eller mindre grupper og de prater og lytter til musikk. 
Oppdatert