Gå til innholdet
Kunne du tenke deg en meningsfull oppgave på fritiden? Vi har bruk for deg enten du ønsker å bruke mye eller litt tid, din formelle fagkompetanse eller ønsker å lære noe nytt.
cruxordforermedfrivilligeogansatte1
Ordføreren i Skien, Hedda Foss Five, hilser på noen av våre frivillige medarbeidere og ansatte (november 2017). 
Frivillige medarbeidere som gjør en innsats i vårt sosiale arbeid er en våre viktigste ressurser. Vi tror at folk som går ut av sine vante roller til fellesskapets beste, bidrar til økt toleranse, demokrati, medmenneskelighet, og ikke minst til økt livskvalitet for den som selv gjør en frivillig innsats.

Vi ønsker å rekruttere frivillige medarbeidere som har en genuin interesse for deltakergruppa, egnethet og ikke minst tid å avse. 

Det er utarbeidet retningslinjer for det frivillige arbeidet og vi tilbyr intern opplæring til alle medarbeidere.

Arbeidstid
Noen av våre frivillige er her flere dager i uka, mens andre er her noen timer.

Arbeidsoppgaver
Flere frivillige er miljøarbeidere på CRUX Tilja oppfølgingssenter. De legger til rette for deltakerne i hverdagen, er med på turer og andre aktiviteter. 

Kjernen i det frivillige engasjement er samvær, samtaler, nettverksbygging og aktiviteter for og med deltakerne. Vi ønsker et miljø som er trygt, støttende og oppmuntrende. Et miljø som ser mulighetene hos den enkelte. Det skal fokuseres på den enkeltes ressurser og behov, og tilrettelegge aktiviteter ut ifra disse.

Først og fremst er frivillige medarbeidere ressurspersoner, som gjennom å være seg selv i samvær med brukerne, kan formidle omsorg, forutsigbarhet, stabilitet og trygghet.

Hvem kan bli frivillig?
Vi har frivillige i ulik alder. Vi setter krav til alder, taushetserklæring, arbeidsrutiner og oppgaver. 

Oppfølging og veiledning
Frivillige medarbeidere gis tilbud om innføringssamtale. Vi forventer at medarbeidere har en bevissthet om egen motivasjon for å engasjere seg, og er lojale overfor virksomheten og dens verdigrunnlag.

Det arrangeres medarbeidermøter i tillegg til veiledningssamtaler med den enkelte. 
Alle frivillige må skrive under en taushetserklæring.

Har du spørsmål eller ønsker å bli frivillig hos oss?
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.
Oppdatert