Gå til innholdet
Vi er opptatt av å gi de pårørende som ønsker det informasjon om vårt tilbud.
Solastranda
Er du pårørende? Ta gjerne kontakt med oss. 
CRUX Tilja oppfølgingssenter har ikke et eget tilbud til pårørende. Vi ønsker likevel å ha kontakt der det er naturlig, i forbindelse med førstegangssamtaler, ansvarsgrupper eller for en liten prat. Pårørende er ofte en ressurs i deltakerenes liv, og det er viktig med gode relasjoner for å få til endring i livet. 

Vi samarbeider med veiledningssenteret og A-larm når det er behov for jevnlige samtaler over lengre tid. 

Ta gjerne kontakt med oss.
Oppdatert