Gå til innholdet
Vi har seks brukere som har sitt daglige jobb- og aktivitetstilbud hos oss fra kl 08.15-15.00.
KirkensSosialtjeneste_006
Aktivitetstilbudet tilpasses den enkelte sine interesser, evner og behov.
Aktivitetene ved dagtilbudet er både kreative og mer rutinepregede. Vi følger en fast dags- og ukeplan hvor vi tar hensyn til den enkeltes interesser, evner og behov. Noen har også et skoletilbud på huset.

Kreative tilbud
Vi legger vekt på kreativitet og skaperglede i aktivitetene vi har. Det kan være toving, tegning, stofftrykk, maling, «strikking», klippe/lime osv. Alle individuelle «uttrykk» blir godt tatt vare på og brukt i ulike sammenhenger. Vi hører på musikk og synger sammen, spiller ulike spill og lager god mat m.m.

Jobbrelaterte oppgaver
Med eget keramikkverksted, kan vi også tilby et jobbrelatert tilbud. Vi driver en del produksjon og salg av produkter vi lager på verkstedet. Våre krus og bilder er både flotte og populære. Andre jobbrelaterte oppgaver er å hente konvolutter på ulike kontor i sentrum, klippe ut frimerkene og sende dem til Tubfrim. En av brukerne har fast oppgave å brette alt tøyet vi vasker på huset. En annen har støvsuging og støvtørking som ukentlig oppgave.

Fysisk aktivitet
Vi prøver også å være i fysisk aktivitet. Ofte tar vi en spasertur i nærmiljøet. Vi har trimsykkel i daglig bruk og vi trimmer etter musikk. En dag i uken er noen av brukerne i svømmehallen, og hver tirsdag er vi så heldige å få låne gymsalen på brannstasjonen. Vi har også vært jevnlig på tilrettelagt riding.

Aktiviteter utenfor huset
Vi drar på turer i nærområdet, til dyreparken og cafèbesøk. Vi følger også til gudstjenester og andre arrangementer for de som ønsker det. 

I juli måned har alle brukerne ferie og dagsenteret er stengt.
Oppdatert