Gå til innholdet
Vi driver et dagsenter i ukedagene og et avlastningstilbud i helgene.
KirkensSosialtjeneste_025
Alle skal bli sett og respektert for den de er.
CRUX Torridalsveien er en del av et helhetlig tilbud for barn, ungdom og voksne med utviklingshemming i Kristiansand kommune. Med tilpasset støtte og rammer, tror vi at alle har mulighet til å strekke seg ut over sitt eget grenseland.

Målsetting
Vårt mål er at hver enkelt skal bli sett og få bekreftelse for sin egenverdi. Vi vil bidra til at den enkelte skal oppleve at dagen og helgen er både god og meningsfull.

Våre tilbud
Utviklingshemmede trenger vekst gjennom gode utfordringer. Det er mange i denne gruppen som fullfører videregående skole, og som utfordrer samfunnet til å tenke nytt om det tilbudet de får etter endt skolegang.

Vi utvikler vårt dag- og avlastningstilbud til å kunne møte utviklingshemmede med et adekvat tilbud. Vi har noe samarbeid og felles aktiviteter med de kommunale dagsentrene i Kristiansand kommune.

Sommerstengt og avlastning 
Fire uker i juli har alle brukerne av dagsenteret ferie, og selve dagsenteret er stengt. Våre helgebrukere har avlastning 1-2 uker hver i denne perioden.

Kompetanse
Alle som jobber hos oss er godt kvalifisert for jobben de utfører. De fleste har mange års yrkeserfaring fra oss eller annet aktuelt arbeid, og mange også god faglig relevant utdannelse.

Verdier
Virksomheten vi driver bygger på en diakonal tankegang, og våre fire kjerneverdier: Helhjertet og raus, dristig og solid. Vi tror de beste resultatene oppnås når det faglige og det menneskelige virker mest mulig sammen. De som kommer til oss skal oppleve at de blir møtt som hele mennesker.

Det finnes alltid muligheter

Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og implementert i et felleskap i stiftelsen CRUX.

Brukermedvirkning

Våre tilbud tar utgangspunkt i samtaler med brukerne og de pårørende. På dagsenteret legger vi opp til en brukersamtale per år , hvor de kan komme med tanker og ønsker om hvordan deres «jobbhverdag» skal være. Aktivitetene må, så langt det lar seg gjøre, kjennes meningsfull ut for den enkelte.

Beliggenhet
CRUX Torridalsveien ligger i Torridalsveien 28 på nedre Lund i Kristiansand. En sentral beliggenhet i forhold til sentrum, parker, turområder og andre fasiliteter som det er aktuelt for oss å bruke. Vi eier huset vi holder til i, men uteområdet er kommunens

Historikk   
I 1987 ble lokalene til et tidligere barnehjem overtatt av Kirkens Sosialtjeneste, og huser i dag virksomheten som drives på oppdrag fra Kristiansand kommune.
Oppdatert