Gå til innholdet
Vi ønsker samarbeid og tett dialog med pårørende.
KirkensSosialtjeneste_005
Vi ønsker tett og god dialog med foresatte.
I tillegg til uformell kontakt med pårørende, tilbyr vi foreldremøter og samtaler en gang i året.

Dagsenter
Tilbud til utviklingshemmede som er flyttet i egen bolig. Her jobber vi med hverdagslige gjøremål, slik som matlaging, rengjøring osv. Ellers legges det opp til fysisk aktivitet, musikk og formingsaktiviteter av ulike slag. Åpningstiden er fra kl. 08.15–15.00 fra mandag til fredag.

Avlastningstilbud
Dette tilbudet er til foreldre som har utviklingshemmede barn og unge boende hjemme. Det kan søkes EBT i Kristiansand kommune om å få tildelt plass. Det vanligste er å få èn helg pr.tredje uke.
Den unge blir da del av en fast gruppe, som møtes til sine faste helger, fra fredag kl. 15.00 til mandag morgen. Noen kan også få tilbud fra mandag ettermiddag til tirsdag morgen.

De unge blir tatt godt vare på mens de er her, av kvalifisert personale. Det legges opp til ulike aktiviteter og utflukter mens de er her. Samtidig skal det tas hensyn til at det er de unges fritid, og at det dermed må være rom for selvvalgte sysler. En prøver mest mulig å skape et miljø som har hjemmepreg og som gir trygghet.

Sommeravlastning
Juli måned er stengt for vanlig dagsenter og avlastningsdrift. Da kan det søkes om sommeravlastning på ukesbasis. Dette må gjøres på egne skjema, som sendes ut til alle på helgeavlastningen hver vår.
Oppdatert