Gå til innholdet
tbr_9090
CRUX Verksgata behandlingssenter tilbyr behandling til unge mennesker i alderen 18 til ca. 45 år som strever med rusmiddel- og avhengighetsproblemer. Vi har et særlig ansvar for å prioritere pasienter under 25 år. Behandlingen er på frivillig grunnlag og behandlingslengde er individuell. Vi har poliklinikk og døgnklinikk.

Vår oppdragsgiver er Helse Vest Regionalt Helseforetak, og vi er en del av det offentlige tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandlingstjenester (TSB) i regionen. Vi jobber ut fra anerkjente kunnskapsbaserte behandlingsmetoder. 

Virksomheten er en del av stiftelsen CRUX som er en landsdekkende, diakonal og ideell stiftelse. Vi arbeider aktivt for at virksomhetene skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil. 

Sommeren 2018 flyttet vi til nye lokaler i Stavanger sentrum og fikk da navnet vårt CRUX Verksgata behandlingssenter. 
Oppdatert