Gå til innholdet
Fastlege, NAV sosialtjeneste eller ulike deler av spesialisthelsetjenesten kan henvise pasienter til behandling hos CRUX Verksgata behandlingssenter.
tbr_8130
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Velkommen til våre nyoppusede lokaler i gamle Smørfabrikken nede ved havnen i Stavanger sentrum. 
Henvisninger sendes til en vurderingsenhet innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).
Pasientene kan henvises til polikliniske tjenester eller til innleggelse i døgnklinikken. Dette avhenger av rusproblemets omfang og skadevirkninger.

Pasientene får plass i døgnklinikken når de er avgiftet; mange er innlagt i en avgiftningsenhet før de kommer til behandling ved vår døgnklinikk. Vi ønsker tett samarbeid med henviser i inntaksfasen så vel som senere.

Henvisningens innhold
Henvisningen danner grunnlaget for den faglige saksbehandlingen og bør inneholde følgende informasjon:
• Navn, adresse og telefonnummer
• Telefonnummer som pasienten kan nås på
• Familiesituasjon/bakgrunn
• Rusmiddelhistorikk
• Historikk og vurdering av psykisk og somatisk helsetilstand
• Medisinering
• Sysselsetting/trygdestatus
• Involverte instanser, inkludert beskrivelse av samarbeidsrelasjoner
• Tiltak som er iverksatt, planlagte tiltak og tidligere behandlingserfaring
• Status i forhold til individuell plan
• Behov for innleggelse til avgiftningsopphold (alternativt kan vi ha poliklinisk avrusning med urinprøvetaking)
• Mål for behandlingen
• Ressursene og ønskene til pasienten
• Situasjoner som kan gi brudd i behandlingen

Oppgi kontaktinformasjon slik at det er lett å nå deg som henviser dersom vi har spørsmål til henvisningen.

Besøke oss?
Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker en uforpliktende informasjonssamtale.

Oppdaterte ventetider
Oppdaterte ventetider ved CRUX Verksgata behandlingssenter finner du på Frittsykehusvalg. Klikk deg inn på rusbehandling i Helse Vest Regionalt Helseforetak.

Har du spørsmål knyttet til ventetider, målgruppe eller henvisning av pasienter? Ta kontakt med oss.
Oppdatert