Gå til innholdet
Vi har erfarne og engasjerte medarbeidere som samarbeider med pasienten om å kartlegge rusproblematikk, livssituasjon, ressurser, sosiale problemer, somatisk og psykisk helsetilstand. Dette gir retning for videre behandling.
tbr_9238
Behandlingen skal tilpasses den enkelte pasient.                                                         (Ill.foto)
Målsetting
Vi jobber for at pasientene skal få bedre psykisk og fysisk helse. De som kommer til behandling ønsker varige endringer i forhold til rusmiddelbruk og livssituasjon for øvrig.

For å kunne arbeide med disse målsettingene er det nødvendig med behandling og oppfølging på mange ulike arenaer samtidig. Tjenestene kan strekke seg fra intensiv behandling til økonomisk rådgivning og hjelp med jobbsøknader, alt innenfor de samme behandlingsrammene og gjerne som parallelle prosesser.

Vi er helt avhengige av å ha tett kontakt med mange samarbeidspartnere, enten det er pårørende, arbeidsplass, frivillige organisasjoner eller ulike offentlige etater.

Våre tilbud
Vi har døgnklinikk med 15 plasser hvorav tre er stabiliseringsplasser. Vi har også poliklinikk, dagplasser, brukerstyrt seng og ambulante tjenester. Et behandlingsforløp kan bestå av kun poliklinisk behandling, men er oftest en kombinasjon av innleggelse og behandling i poliklinikken. Det er også mulig å henvises til dagplass uten å ha vært innlagt i døgnklinikken. 

Kompetanse
Ved CRUX Verksgata har vi sosionomer, psykologer, lege, sykepleiere og vernepleiere. I tillegg har vi andre relevante faggrupper for å kunne tilrettelegge for variert miljøterapi.

Ventetider
Oppdaterte ventetider ved CRUX Verksgata finner du på Frittsykehusvalg. Klikk deg inn på rusbehandling i Helse Vest Regionalt Helseforetak.

Brukermedvirkning
Brukermedvirkning i hverdagen er viktig. Det styrker motivasjonen når pasientene får påvirke omgivelsene, bidra aktivt i behandlingen og bruke egne ressurser på en positiv måte. Det benyttes blant annet feedbackverktøy for å sikre tilbakemeldinger i behandlerteamet. 

Beliggenhet
Klinikken har et flott og moderne bygg sentralt i Stavanger. Herfra er det kort vei til mange aktiviteter, offentlige kontorer, og (for mange) også hjem til familier og venner. Behandling lokalisert midt inne i en by kan bety enkel tilgang på rusmidler, noe som kan være utfordrende. Dette jobber vi bevisst med sammen med pasientene, hvor vi fokuserer på byens positive muligheter! Vi ønsker at den enkelte får lære seg å bedømme situasjoner, sette grenser og å stole på egne krefter.
Oppdatert