Gå til innholdet
Driftsstyret har delegert fullmakt og har et helhetlig ansvar for driften.  
53
Velkommen til Vindfanget oppfølgingssenter.
Driftstyret er oppnevnt av hovedstyret i stiftelsen CRUX, og har delegert fullmakt for den administrative, faglige og økonomiske driften av virksomheten.

Driftsstyret har et helhetlig ansvar for driften og skal påse at den til enhver tid skjer i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, stiftelsens verdigrunnlag, overordnede mål og retningslinjer fastsatt av stiftelsesstyret.

Driftsstyrets medlemmer

Det er felles driftsstyre for CRUX Vindfanget oppfølgingsenter i Os og CRUX Kalfarhuset oppfølgingsenter i Bergen:

Eirik Elsaas, styreleder  
Veronica Silva
Siri Fahlvik Pettersen
Eirik Skjælaaen

Administrativ ledelse
Virksomhetsleder rapporterer til seksjonssjef ved hovedkontoret i stiftelsen CRUX. Det ledes av assisterende generalsekretær og generalsekretær, og har sine lokaler i Oslo. Hovedkontoret har et bredt spekter av oppgaver, og et særlig ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak.
Oppdatert