Gå til innholdet
Vi opptatt av å gi de pårørende som ønsker det informasjon om tilbudet vårt.
44
Er du pårørende? Ta gjerne kontakt med oss. 
Ved flere anledninger blir pårørende invitert til våre arrangement. CRUX Vindfanget oppfølgingssenter har ikke egne aktiviteter for pårørende, men har fokus på pårørendearbeid ved behov og holder åpent etter avtale.
Oppdatert