Gå til innholdet
CRUX Vindfanget oppfølgingssenter samarbeider med aktuelle samarbeidspartnere for å hjelpe våre deltakere på en best mulig måte.
17
Godt samarbeid, både innad på Vindfanget og med våre samarbeidspartnere, er viktig for oss.
Vi har en driftsavtale med Os kommune som er vår viktigste samarbeidspartner.
I tillegg samarbeider vi med:
  • Kriminalomsorgen 
  • Behandlingsapparatet i fylket
  • Psykiatritjenesten
  • NAV 
  • LAR 
  • Os Asvo
  • Ulike mulige arbeidsgivere

Oppdatert