Gå til innholdet
CRUX Vindfanget oppfølgingssenter er en base for individuell oppfølging, arbeidstrening, fysisk trening, sosialt fellesskap og et utgangspunkt for aktiviteter og turer.
kunstaktivitet
Kunstrommet er ett av våre tilbud.

Aktivitetene ved CRUX Vindfanget er varierte. Vi tilbyr:

  • Arbeidstrening i form av å jobbe ved CRUX Vindfanget vedlikehold som påtar seg tømrerarbeid for kunder i Os
  • Daglig fysisk aktivitet gjennom trening/svømming
  • Vi driver også et snekker- og sykkelverksted
  • Vaktmestertjeneste
  • Matlaging og annet praktisk arbeid på huset
  • Kreative aktiviteter på kunstrommet

Oppfølging
Vi legger stor vekt på individuell oppfølging gjennom planer for hver enkelt, samtaler, tilrettelegging og tett samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Vårt helhetsperspektiv er grunnlaget for arbeidet.

Arbeidstrening
Ved CRUX Vindfanget har arbeidsveilederne utdannelse som tømrer, og vi tilbyr:
• Tømrertjeneste
• Vedlikeholdsoppdrag
• Vaktmesteroppdrag
• Rehabilitering. 

AFT-plasser
Vi har 3 AFT plasser som betyr Arbeidsforberedende tiltak, der vi samarbeider tett med NAV og Os Asvo om disse plassene.  

KVP-plasser
Vi har inntil 8 KVP-plasser hvor NAV er tett på i form av henvisning til disse plassene. Deltakerne i KVP deltar både i arbeidstreningsoppdragene og aktivitetene våre. De får tett oppfølging av miljøterapeut ved senteret.

Oppfølging av domfelte
CRUX Vindfanget oppfølgingssenter har samarbeid med kriminalomsorgen i form av at fengselet sammen med den innsatte tar kontakt med oss under soning. Vi tilbyr oppfølging i form av samtaler mot slutten av soning og kan da tilby oppstart ved senteret rundt løslatelse for å gjøre overgangen rundt løslatelse bedre. Vi er også en arena for samfunnsstraff og elektronisk kontroll (lenkesoning). 

Åpningstider
Vi har åpent for deltakere mandag, onsdag og torsdag. 
Tirsdag og fredag er satt av til individuell oppfølging, arbeid i CRUX Vindfanget vedlikehold, møter med samarbeidspartnere og administrasjons- og møtetid.

Dagsrytme
Oppfølgingssenteret
Kl. 09.00-10.00: Trening (frivillig) i treningsstudio eller svømmehall
Kl. 10.00-14.00: Åpent hus med ulike aktiviteter

CRUX Vindfanget vedlikehold
Kl 09.00-15.00: Arbeidstid for de som jobber med CRUX Vindfanget vedlikehold
Oppdatert