Gå til innholdet
08a7334_grovseleksjon
Hovedkontoret i stiftelsen CRUX (tidligere Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste) er lokalisert i Oslo, og har ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak. 

Den daglige ledelsen ivaretas av generalsekretær og assisterende generalsekretær.

Hovedkontoret ivaretar et bredt spekter av oppgaver, og er organisert slik at alle virksomhetene i stiftelsen er koblet til èn av to seksjoner. Disse ledes av seksjonssjef, som også er nærmeste overordnede for virksomhetslederne. Seksjonene kaller vi: Seksjon barnevern og helse og Seksjon oppfølging. 

I tillegg har hovedkontoret støttefunksjoner innen kommunikasjon, økonomi, personal, IT og eiendom.
Oppdatert