Gå til innholdet
scott-paortrett-med-ill.foto-2
Stiftelsen CRUX (tidligere Kirkens Sosialtjeneste) er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet i Norge.
Stiftelsen CRUX har virksomheter fra Tromsø til Kristiansand, over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere. Organisasjonen ble stiftet i 1987, med formålet om å avdekke hjelpebehov i befolkningen, og bidra med konkrete tiltak for å bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det. Virksomheten driver nonprofit, og eventuelle overskudd føres tilbake til virksomheten.

19. oktober 2017 skiftet stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste navn til stiftelsen CRUX. Selv om både navnet og den visuelle profilen er endre, så består det viktigste: vi er fortsatt en ideell, diakonal aktør som leverer helse- og omsorgstjenester med god kvalitet på feltene barnevern, psykisk helsevern, psykisk utviklingshemmede, rusbehandling og oppfølging. Vi ønsker å stå opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner så de kan oppleve trygghet og nå sine mål. 

Våre tjenester
Vi tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling til oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling. Arbeid med familie og pårørende er en viktig del av vårt arbeid. Stiftelsen CRUX har også ett tilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming.

Vi driver ut fra et tydelig verdigrunnlag, kunnskapsbasert praksis og med arbeidsformer preget av kvalitet og læring. Vi ser vår virksomhet som en del av en tjenestekjede, og legger stor vekt på samarbeid med offentlige og private frivillige aktører. 

Formål
Stiftelsen CRUX har som formål å fremme og drive diakonal virksomhet på Den norske kirkes grunn. Virksomheten skal bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det. Virksomheten skjer med utgangspunkt i det kristne menneskesyn med respekt for den enkeltes integritet som et helt menneske. Les våre vedtekter

Alltid muligheter
Vi har valgt oss fire kjerneverdier som skal prege hvordan vi tenker og alt vi gjør. Kjerneverdiene er:

Helhjertet og Raus
Dristig og Solid

Vårt slagord er ”Det finnes alltid muligheter”. Det forplikter oss til å ikke gi opp, men å finne nye veier å gå med de som ønsker at vi skal gå sammen med dem. Hvert enkelt menneske angår oss, og vi er innstilt på å gjøre dristige valg og strekke oss litt lenger.

Hva betyr navnet CRUX? 
Ordet crux er latin og betyr både kors og kryss (veiskille). Begrepet brukes også i klatresporten, og betegner det antatt vanskeligste punktet i en klatrerute.

Crux i betydningen kors sier noe om vårt kristne, diakonale idégrunnlag. Et kryss representerer et veiskille; et sted for valg, nye muligheter, alternative veier å gå. Både veiskille og klatresportbilde passer godt til arbeidet vi står i hver dag: vi er medvandrere for mennesker som av ulike årsaker har store utfordringer, cruxpunkter, i livet.
Oppdatert