Gå til innholdet

16.-17.september var rundt 40 medarbeidere og ledere i seksjon oppfølging samlet til fagsamling på Holmen Fjordhotell i Asker. Særlig ble foredragene om traumebasert omsorg tatt godt imot, hvor foredragsholderne var interne krefter fra CRUX helse og oppvekst. 

Tre nye ledere i seksjon oppfølging: Ragnhild Dragsjø fra CRUX Moholt, Jon-Arne Frøyland ved CRUX Barm oppfølgingssenter og Elisabeth Spiten Engh fra CRUX Øvre Eiker
Den første ettermiddagen fikk forsamlingen besøk av tre forskere som holdt et foredrag om «Opplevelser av god hjelp i møte med hjelpeapparatet - sett fra brukernes ståsted». Etter evalueriungene å dømme, var det innleggene på dag to som var spesielt «utfordrende og tankevekkende». Da kom fagleder og psykologspesialist Aina Jansen ved CRUX Bergfløtt behandlingssenter og snakket om «Traumebasert omsorg – håndtering av krevende situasjoner». Etter dette var det fagkonsulent Kjetil Johnsen i CRUX oppvekst – institusjon som hadde en bolk på 3.5 time om «Traumebasert omsorg – inkludert forebygging og håndtering av trusler og vold».

- I CRUX har vi mange dyktige og svært kompetente medarbeidere som har mye å komme med. Det er flott å kunne bruke egne krefter på tvers av seksjonene, som leverer så bra og i tillegg bidrar til følelsen av fellesskap og tilhørighet til egen organisasjon, sier fagutviklingskonsulent Gitte Svennevig.

Direkte etter fagsamlingen ble lederne igjen til egen ledersamling.  
Oppdatert