Gå til innholdet

I går var det hyggelig innrykk på hovedkontoret med ansatte fra oppfølgingssentrene i Hamar, Sandes og Øvre Eiker. Da ble siste opplæringsbolk i felles fagmetodikk  og "Arbeidshjulet" gjennomført. Nå konkurreres det om implementering og feiring!
Fra venstre Martha (CRUX Barm oppfølgingssenter), Cecilie (Crux oppfølgingssenter), Liv og Jon-Arne (begge CRUX Barm oppfølgingssenter), Elisabeth og Helene (CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter) og Gitte (fagutviklingskonsulent ved hovedkontoret).
Etter en vår med fokus på opplæring i felles fagmetodikk i seksjon oppfølging, møtte siste gjeng for opplæring. Fagkonsulent Gitte Svennevig ved hovedkontoret loset dem gjennom stoffet. Innen 1.desember skal fagmetodikken "Arbeidshjulet" være innført i alle virksomheter.  

Husk konkurransen med flott premie!
Frist for innsendelse av rapport om iverksettelse av fagmetoden, og bilde av feiring av dette, er 1.desember. En jury vil kåre den fineste, morsomte eller mest kreative markeringen. Virksomheten som vinner konkurransen får en flott premie - en utsøkt veggtavle i glass med "Arbeidshjulet" trykket på!
Oppdatert