Gå til innholdet

CRUX hovedkontor har avlagt klimaregnskap for 2018 som ledd i at hovedkontoret er Miljøfyrtårnsertifisert. Ikke overraskende utgjør "Transport" det meste (86 prosent) av samlet klimautslipp.

Da CRUX hovedkontor ble miljøfyrtårnsertifisert denne våren, var ett av kravene å levere inn årlig klimaregnskap innen 1.april. Den rapporten beregner hovedkontorets klimaavtrykk, hvilke utslipp som gjøres innenfor: Energi, avfall og transport. Her kommer det viktig informasjon til ledelsen som grunnlag for forbedringstiltak

Miljøregnskapet 2018 for CRUX hovedkontor viser at 86 prosent av alt utslipp er transportutslipp, og hvor flyreiser er det dominerende. Dette viser klart på hvilket område forbedringspotenisalet ligger. Energiutslipp er på nesten 14 prosent og avfall utgjør kun 0,17 prosent.

Ved et hovedkontor vil det ofte være mye reising for ansatte, i tillegg til at hovedkontoret betaler for reiser for hovedstyret, og for alt vi "bestiller" som fordrer prosjektgruppemøter ved hovedkontoret. I 2018 var det også mye reising knyttet til den omfattende omorganiseringen i CRUX sine barnevernsvirksomheter.

Ledelsen i CRUX vedtok i fjor nye føringer for reiser/transport, innkjøp og avfallshåndtering. De nye prosedyrene er presentert for lederne i stiftelsen, som har et ansvar for å implementere dette lokalt. 

Oppdatert