Gå til innholdet

20. september ble årets Barnevernmesse, i regi av Bufetat region øst, arrangert på Lillestrøm. CRUX var tilstede med egen stand for å informere om stiftelsens tilbud generelt, og om barnevernstjenestene spesielt.


Tattoo-ladies på CRUX-stand på årets Barnevernmesse. Fra venstre Ann-Christin Sandsengen og Katrine Vågen fra CRUX på Nesodden.

- Først og fremst ønsket vi å informere kommunale barneverntjenester om våre tilbud. CRUX er ukjent for mange av dem, mens aktører fra Bufetat, andre ideelle stiftelser og private aktører kjenner oss, forteller Ann Christin Sandsengen som er avdelingsleder på Nesodden i Akershus.

- Vi knyttet kontakter med samarbeidspartnere, fikk innblikk i flere konkurrerende virksomheter sin drift, og pratet med folk om «gamledager» som kjente til Kirkens Sosialtjeneste. Noen kommenterte at de selv benytter navnet CRUX som et begrep («crux og dilemmaer»).

Hva gjorde dere for å komme i kontakt med folk?
-
Vi brukte sjokoladeskålene i kombinasjon med sjarm, og var aktive på å få de bort til standen vår. Da fikk vi kommentarer på at «her virker det koselig». Mange kom også og stilte spørsmål, ønsket brosjyrer og noen hadde spørsmål om ledige stillinger hos oss. Vi traff også på en eldre kar som i detaljer kunne fortelle oss om skolebrannen på CRUX Rostad i «gamle dager».

- Ellers holdt vi ideelle aktører sammen som vanlig. Det ble mye galgenhumor på at vi delte ut ideelle sjokolader og drops på ideelle stander til kommersielle aktører, smiler Sandsengen.

karen-ueland-2


kathrine-vagen-pa-stand-2
crux-ting-2

Oppdatert