Gå til innholdet
Ønsker du å gjøre en frivillig innsats til glede for både deg selv og andre?
Oddmund-frivillig
Frivillig medarbeider er en viktigt ressurs i vårt oppfølgingsarbeid.
Stiftelsen CRUX har mange frivillige medarbeidere som er tilknyttet oppfølgingssentrene våre. De gjør en stor innsats som utgjør et betydelig antall årsverk.  

En del av den metodiske tenkningen
De frivillige er en del av den metodiske tenkningen vår, og bidrar inn i arbeidet med en annen rolle enn ansatte fagpersoner. De er viktige for miljøet, hvor deltakerne får utvidet sosialt nettverk og kontakt med stabile ressurspersoner som gir omsorg og setter grenser. De frivillige er også med på turer , bidrar i matlaging, dataundervisning, kunstneriske aktiviteter eller vedlikehold av båter for å nevne noe. 

Ta kontakt!
Vi trenger frivillige medarbeidere. Kunne det være noe for deg å engasjere deg i? Alle 
frivillige følges opp av virksomheten man er tilknyttet og signerer en taushetserklæring. Ta gjerne direkte kontakt med oppfølgingssentereti ditt nærmiljø for mer informasjon.
Oppdatert