Gå til innholdet
Hovedkontoret sin funksjon er å støtte generalsekretær i dennes utøvende ansvar for å virkeliggjøre stiftelsens formål og hovedstyrets beslutninger.
Helmuth M Liessem svhv 2016
Øverste administrative leder i stiftelsen er generalsekretær Helmuth M. Liessem.
Helmuth M. Liessem
Generalsekretær
Tlf. 970 66 127
h.liessem@stiftelsencrux.no

Ruth Ingrid Ulstein Bøe
Seksjonsleder, CRUX oppfølgingssentre
Tlf. 970 93 788
r.u.boe@stiftelsencrux.no

Maria Meyer Schefte 
Seksjonsleder, CRUX helse og oppvekst
Tlf. 409 17 559
m.schefte@stiftelsencrux.no

Øyvind Hov 
Økonomisjef
Tlf. 404 98 440
o.hov@stiftelsencrux.no

Arnt-Helge H. Ljoså
HR-leder
Tlf. 988 87 136
ah.ljosa@stiftelsencrux.no

Ingeborg Fjeldstad Eriksen
Controller (IT)
Tlf. 911 07 272
i.f.eriksen@stiftelsencrux.no

Merete Torp Torjussen 
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 990 39 129
m.t.torjussen@stiftelsencrux.no 

Asbjørn Sagstad
Seniorrådgiver
Tlf. 952 17 572
a.sagstad@stiftelsencrux.no 

Gitte Svennevig
Fagutviklingskonsulent
Tlf. 414 36 466
g.svennevig@stiftelsencrux.no

Anders Spiten Mathisen
Fagkonsulent
Tlf. 932 28 935
a.s.mathisen@stiftelsencrux.no

Marte Aasgaard Sandbu 
Controller (økonomi)
Tlf. 900 48 084
m.a.sandbu@stiftelsencrux.no

Diana Cazacu 

Økonomisekretær
Tlf. 404 98 181
d.cazacu@stiftelsencrux.no

Diana Zverevaite
Økonomisekretær
Tlf. 465 74 475
d.zverevaite@stiftelsencrux.no

Øyvind Nerheim
Prosjektleder, eiendom
Tlf. 982 66 427
o.nerheim@stiftelsencrux.no
Oppdatert