Gå til innholdet
Ideelt Barnevernsforum (IB) er et nettverk bestående av ideelle organisasjoner som arbeider innen barne-, ungdoms- og familiefeltet (Buf).
Ideelt Barnevernsforum (IB) ble etablert 12.02.2010.

Nettverket skal arbeide for å sikre et mangfold av tilbud. En sentral oppgave er jobbe for bedre, langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for ideelle virksomheter.

Målsettingen til IB er også å holde fram og tydeliggjøre de ideelles plass og rolle i barnevernet.

Arbeidsutvalget til Ideelt Barnevernsforum 2016-2017 består av:
Anne-Lena Brustad, Norsk Folkehjelp
Heidi Brynhildsen, Kirkens Bymisjon 
Finn Arctander, Stiftelsen Fossumkollektivet
May Lisbeth Smeby, Frelsesarmeen 
Asbjørn Sagstad, stiftelsen CRUX 

Stiftelsen CRUX (tidligere Kirkens Sosialtjeneste) var med sine fire barneverninstitusjoner, en aktiv pådriver for å få etablert samarbeidsnettverket for de ideelle aktørene.
Oppdatert