Gå til innholdet

Stiftelsen CRUX er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse med virksomheter som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet.

CRUX tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling, oppfølgingstjenester under og etter soning eller behandling. Stiftelsen driver også ett tilbud for  utviklingshemmede. 

Nøkkeltall
Det er ca 600 ansatte i CRUX. I tillegg har vi over 160 aktive frivillige medarbeidere som bidrar med en stor innsats som tilsvarer i underkant av 17 årsverk. Gjennom samarbeidsavtaler med ulike frivillige organisasjoner og menigheter, bidrar også over 50 andre frivillige inn i våre virksomheter. 

Inntekter
Hoveddelen av stiftelsen sine inntekter kommer av samarbeidsavtaler med offentlige etater og søknader om støtte. Andre inntekter består av leieinntekter, salg av tjenester, tildelinger fra legater og stiftelser samt gaver fra menigheter, enkeltpersoner eller bedrifter.

Virksomheten driver not-for-profit, og eventuelle overskudd føres tilbake til virksomheten.

Målsetting
Virksomheten skal bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det.

Ledelse
Styreleder
Hege Feet Askvik

Administrativ ledelse
Helmuth M. Liessem, generalsekretær
Maria Schefte, seksjonsleder (helse og oppvekst)
Ruth Ingrid Ulstein Bøe, seksjonsleder (oppfølging) 
Øyvind Hov, økonomisjef / eiendomssjef

Les mer om CRUX

Oppdatert